Política de Privacitat

La seva privacitat és important per a BANDARRA. Per aquesta raó hem desenvolupat una política de privacitat en què descrivim com recollim, utilitzem, revelem, transferim i emmagatzemem les seves dades. Preneu-vos un moment per conèixer la nostra Política de Privacitat i si necessita qualsevol aclariment, contacti amb nosaltres.
 
BANDARRA és una marca producte de LINEROS, S.L.
Les seves dades personals seran processades i incorporades a una base de dades electrònica que LINEROS, S.L., té convenientment inscrita a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que està domiciliada al carrer Girona 55, 08009  Barcelona,(en endavant, "LINEROS"). El Client, de forma voluntària, autoritza a LINEROS a utilitzar i processar informàticament les dades facilitades, recopilació de les quals és necessària per a l'establiment, la prestació i la facturació dels serveis.

Procés de registre

Les dades personals es divideixen en dues categories: obligatòries i opcionals. El subministrament de dades obligatòries i el seu processament pels fins esmentats en l'apartat Finalitat del tractament són estrictament funcionals per a realitzar els serveis contractats. La negativa o no consentiment per part de l'usuari de facilitar aquestes dades impossibilitarà l'accés i contractació del servei que ofereix LINEROS.

Finalitat del tractament

LINEROS, S.L. utilitzarà les dades personals de l'usuari de conformitat amb els principis de protecció de la privacitat que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en altres reglaments aplicables com el Reial Decret 1720 / 2007, pel qual s'estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Aquesta declaració d'informació correspon a les dades personals remeses per l'usuari durant el seu registre, així com als generats en les seves visites al nostre lloc web i en la seva navegació pel mateix. Aquestes dades també es poden organitzar en fitxers o bases de dades.

Les dades seran tractades amb les finalitats següents:
  1. Subministrar, perfeccionar, complir i controlar el correcte compliment de les condicions del servei contractat;
  2. Subministrar informació i/o enviar notificacions relacionades amb el servei contractat, o informació que pogués ser considerada d'interès per a l'usuari, tant de LINEROS així com dels seus socis comercials i subcontractistes, sense que aquest ús impliqui la transmissió de dades personals a tercers;
  3. LINEROS, S.L. es compromet a no transmetre en cap cas les dades dels seus clients a tercers;
  4. Complir amb les obligacions legals, i requisits comptables i fiscals de LINEROS
 
LINEROS enviarà comunicacions promocionals relacionades amb qualsevol producte o servei disponible a la pàgina web. Aquests productes o serveis, són productes i serveis propietat de LINEROS així com de tercers que s'ofereixen a la pàgina web als nostres clients i que pertanyen als sectors d'activitat detallats, i en webs d'empreses col·laboradores de LINEROS, que actualment inclou els següents sectors d'activitat: moda, llar, regals.
 
LINEROS enviarà aquestes comunicacions per qualsevol mitjà: postal, telefònic, email o qualsevol altre mitjà electrònic.
 
Accés a les dades

El client en tot moment te accés directe a través de la pàgina web a les seves dades personals registrades a la base de dades propietat de LINEROS. El client podrà integrar, modificar o cancel·lar les seves dades personals en qualsevol moment i sense intermediaris, de manera independent i sota la seva responsabilitat. Consultar l'apartat Baixa del Servei.

Baixa del servei

El client tindrà dret a donar-se de baixa de les comunicacions promocionals i subministrament d'informació, així com de la cancel·lació del registre de dades, de forma senzilla i sense cap cost (exceptuant el cost que et pugui produir la transmissió de la sol·licitud de baixa). Atendrem la sol·licitud tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins del termini legal establert. Tanmateix, tot i que et donis de baixa de l'enviament de comunicacions publicitàries, és possible que segueixis rebent missatges amb altres finalitats, per exemple aquells referents a l'estat de qualsevol compra realitzada o servei contractat a través del portal web.
 
En el supòsit de fusió, compravenda, joint-venture, cessió global d'actius i passius o una altra operació societària, les teves dades passaran a ser controlades per la societat que resulti d'aquesta operació societària, per als mateixos fins que els aquí especificats, llevat que ho imposi la legislació aplicable).

Podrà contactar al nostre domicili social detallat a l'inici d'aquesta secció o en info@bandarra.es amb el propòsit d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i / o oposició.
Abans que ens facilitis qualsevol dada de tercers, els has d'haver informat i haver obtingut el seu consentiment, d'acord amb aquesta Política de Privacitat. En el cas que utilitzis els nostres serveis gratuïts per enviar missatges als teus amics, hauràs d'assegurar que ells accepten rebre aquests missatges. No hauràs de fer servir aquest servei per a dur a terme enviaments massius de correu brossa o violar la privacitat d'algun individu. LINEROS no pren cap decisió en relació a aquest enviament i només seguirà les  teves instruccions. L'enviament serà immediat, pel que no serà possible la posterior correcció de la direcció esmentada. Has de saber que les mesures de seguretat dels nostres sistemes per a la prestació d'aquest servei són de nivell bàsic. No usarem o facilitarem les dades revelades per tu per a  cap altre propòsit diferent a la transmissió del missatge amb la IPs corresponent i per tant un cop finalitzada aquesta tramesa sol·licitada per tu, no guardarem aquestes dades ni cap informació, llevat que així sigui requerit per llei.
 
Categories de Dades Personals

Les dades sol · licitades que et demanem són les necessàrias perquè LINEROS pugui realitzar finalitats detallades anteriorment, com el teu nom, cognom, dades de contacte, document d'identificació, dades bancàries (que poden ser considerades dades sensibles en certes jurisdiccions) si estàs adquirint un producte al nostre web, etc. Si voluntàriament utilitzes els nostres serveis, estàs manifestant el teu consentiment explícit perquè LINEROS processi les dades com aquí s'explica.

Ús de galetes (cookies)

L'ús de cookies és necessari per a la correcta utilització de la nostra pàgina web. L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet. El Client podrà accedir en tot moment a les dades i exercir els drets que s'esmenten en l'article 15 de la Llei 15/1999. Així mateix, el client podrà exercir els seus drets de rectificació, oposició i cancel·lació de conformitat amb el que estableix l'article 16 de la Llei 15/1999, seguint el procediment legal que s'estableix a l'article 17 de la dita Llei, dirigint-se a LINEROS, SL mitjançant correu electrònic a info@bandarra.es o un correu ordinari a carrer Girona 55, 08009 Barcelona, ​​Espanya adjuntant la fotocòpia del seu DNI.